Namkeen Coating Mixing Machine

  • Body : S.S.
  • Pan   : S.S.304
  • L X B X H : 37 X 22 X 32 Inch
  • Weight : 175 Kg
  • Ele.Motor : 1 HP
  • Gear : Verum Gear
  • Bowl Size: 34''*34'' Inch